PRACOWNIA  ELEKTRONIKI
  SPECJALISTYCZNEJ   
 
WYPOSAŻENIE ZAPASOWE I DODATKOWE ELEKTROPOLEREK EPS, EPS2, G8, G8T:
S O J O
PRACOWNIA ELEKTRONIKI SPECJALISTYCZNEJ
inż. STEFAN JANKOWSKI
51 354 WROCŁAW, UL. ŻMUDZKA 19/28
   tel. 713249541, kom. 694645964   
 
 e_mail:
 sojook@poczta.onet.pl
 
PRODUKCJA  ELEKTROPOLEREK  I NOŻYKÓW  DO WOSKU  ZOSTAŁA  ZAKOŃCZONA
   GN 1
    GL 1
 L A B O R A T O R Y J N E   U R Z ˇ D Z E N I A   G R Z E J N E :

 Elektroda pomocnicza AE dla polerek G8 i G8T, polerowanie zagłębień powierzchni, netto: 
120 zł
 Elektroda cylindryczna miedziana z przewodem dla polerek EPS, EPS2, G8, G8T, netto: 
192 zł
 Zawieszka miedziana dla polerek EPS, EPS2, netto: 
4,20 zł
 Zawieszka miedziana dla polerek G8, G8T, netto: 
4,80 zł
 Zawieszka specjalna, nie ulegaj±ca trawieniu dla polerek G8 i G8T, netto:
 48 zł
 Zawieszka specjalna, nie ulegaj±ca trawieniu dla polerek EPS2, netto: 
108 zł
 Pojemnik z grzejnikiem dla polerek G8T, netto: 
360 zł
 Pojemnik dla polerek EPS, EPS2, G8, netto: 
30 
 Grot GI 1S   (igła _ sonda cienka 0.85mm)
 Grot GI 1M  (igła _ sonda ¶rednia 1mm)
 Grot GI 1L   (igła _ sonda gruba  1,15mm)
 Grot GH 1    (nóż zadarty)  
 Grot GL 1    (łyżka lewa)
 Grot GL 2    (łyżka symetryczna)
 Grot GN 1    (nóż 
prosty)

 
Cena netto: 216 zł/szt.
Obrazek
SOJO
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
   GH 1
    GL 2
  GI 1M
    GI 1L
 
Obrazek
Obrazek
GI 1S
Obrazek
NADAL  OFERUJEMY  AKCESORIA :
GROTY  WYMIENNE  DO  NOŻYKA  WT 2X :
Strona została wykonana przy pomocy edytora Webmajster